• Startera Consulting

A.Ş. mi Limited mi?


Şirket kurulumu esnasında girişimcilerin karşısına çıkan en temel sorudur şirketin türünün ne olacağı. Özellikle de anonim ve limited şirket türlerinden hangisinin seçilmesi gerektiği.


Pek çok sorunun olduğu gibi bu sorunun da tek ve kesin bir yanıtı yok. Ancak, şirket türlerinin özelliklerine ya da kuracağımız şirketin ortaklık yapısına göre doğru kararı vermemiz mümkün. Aşağıdaki tabloda ve sağdaki notlarda, A.Ş. ile Limited formunu karşılaştırıp, en belirgin farklarını özetlemeye çalıştık:


Kuruluş esnasında yapılan ticaret sicil masrafında, aylık beyanname yükünde ve muhasebe hizmetlerinin maliyeti anlamında da A.Ş.'ler ile Limited'ler arasında ciddi farklar bulunmuyor. Kuruluş aşamasında birden çok ortak varsa, zaman içinde yatırımcı hareketleri yada hisse devirleri olacağı bekleniyorsa kararın A.Ş.'den yana verilmesi şirkete ve ortaklarına esneklik sağlayacaktır.

1,101 views0 comments