• Startera Consulting

Asgari ücrette, kaç TL nereye gidiyor?Hemen hemen tüm iş kurma fikrine sahip olanlar, ilk olarak “Asgari Ücretin bana maliyeti ne olacak?” sorusu ile personel maliyetlerini kabaca da olsa hesaplamaya çalışırlar. Cevaba ilk tepki ise “bir asgari ücretlinin 1.603 TL almasına rağmen, işvereni olarak benim kasamdan 2.385 TL mi çıkıyor yani?” şeklinde olur. Bu nedenle, hazır 2018 için yeni asgari ücret açıklanmış iken, kaç TL nereye, neden gidiyor sorusunun cevabına bakalım istedik:


2018 yılında bir asgari ücretli her ay net 1.603 TL alacak. Asgari ücretin brütü ise 2.030 TL. 2.030 TL nasıl 1.603 TL’ye düşüyor:

1- Çalışan SGK’ya brüt ücretinin %15’i kadar prim öder. Bu yaklaşık 305 TL yapıyor.


2- SGK primini ödedikten sonra, kalan üzerinden Gelir ve Damga Vergisi öder. 274 TL, kazancından ödediği bu vergilerdir.


3- Kalan 1.451 TL’ye Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenince (bekar ve çocuksuz bir çalışan için 152 TL), 1.603 TL net rakama ulaşılıyor.


Buraya kadar brüt 2.030 TL üzerinden işçinin SGK payı ve yine işçinin gelir vergisi ödendi. Ancak işverenin ödeyeceği SGK primlerini (brüt ücret x %17,5) henüz hesaba katmadık. İşveren de bu yükümlülüğü yerine getirince (yaklaşık 355 TL), toplam maliyet 2.385 TL’ye ulaşıyor. 2.385 TL ile başlayıp, 1.603 TL ile sonuçlanan hikayenin ana karakterleri SGK primleri ve gelir vergisi diyebiliriz. Aşağıdaki minik tabloda hesaplamanın özetini bulabilirsiniz:

2.385 TL ile 1.603 TL arasındaki 782 TL’nin ücretin ait olduğu ayı takip eden ay, işveren tarafından ilgili kurumlara ödeneceğini nakit planlaması açısından göz önünde bulundurmakta fayda var.

Hatırlatma

01.01.2018’den itibaren uygulanmaya başlayan “meslek kodları” ile çalışanların hizmetlerinin karşılığı bu olmamasına rağmen, asgari ücret üzerinden gösterilmelerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu konudaki yazımıza buradan (https://goo.gl/etW39P) ulaşabilirsiniz. Asgari ücret maliyetini incelerken, her çalışanın -sadece kayıtlarda da olsa- asgari ücret ile ücretlendirilmeyeceğini unutmamak gerekir.

11 views0 comments

Recent Posts

See All