• Startera Consulting

E-ticaretçi sormuş, vergi dairesi cevaplamış...


Nasıl ki (ve ne yazık ki!) bazı şeyleri ilk kez akıl eden biz olmuyorsak, (neyse ki 😊) bazı konularda kafa karışıklığı yaşayan da ilk biz olmuyoruz. Bu nedenle bu yazıda elektronik ticaret işiyle ilgilenenlerin aklına takılmış sorulardan bazılarına vergi dairelerinin verdiği yanıtları (Özelge ya da Mukteza) derledim.


Özelge (Mukteza) nedir derseniz, şirketler ya da şahıslar vergi konularında kolay anlayamadıkları ve ne yapacaklarını bilemedikleri durumlarda, bağlı oldukları vergi dairelerinden açıklama isteyebilirler. Yapılan yazılı açıklamaya “özelge (mukteza)” denir.


Özelge nasıl talep edilir, sonuçları nelerdir gibi soruların yanıtlarını başka bir yazı konusu yapmak üzere, sorulara ve yanıtlarına bakalım:


Soru 1: Şirketimize ait e-ticaret web siteleri üzerinden toptan ve perakende kozmetik ve hediyelik eşya ticareti yapmaktayız. İrlanda’da yerleşik bir firma olan X’den tıklama bedeli olarak reklam faturaları alıyoruz. Bu firmaya ödediğimiz tutarları, gider olarak yazabilir miyiz? (Nisan 2014)

Yanıt 1: Gelir Vergisi Kanunu yönünden;

X’e ödemiş olduğunuz reklam giderleri (tıklama bedeli) ticari kazancınızın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılmış olduğundan, söz konusu bedellerin gider olarak kaydı mümkündür.

VUK (Vergi Usul Kanunu) yönünden;

3. şahıslar ve şirketlerle olan ticari ilişkiler, kayıtlara yansıtılırken mutlaka geçerli belgeler ile ispatlanmalıdır. Bu nedenle, X’den aldığınız belgeler İrlanda mevzuatına göre geçerli olmalıdır. Bu belgelere dayanarak gider gösterirken, belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde TCMB Döviz Alış kuru üzerinden TL’ye çevirmelisiniz. Ayrıca, herhangi bir vergi incelemesi sırasında gerek görülürse, bu belgeleri tercüme ettirmek zorundasınız.

KDV Kanunu yönünden;

Türkiye'de verilen veya Türkiye'de faydalanılan hizmetler, Türkiye'de yapılmış sayılır. Hizmeti veren tarafın, Türkiye içinde ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmuyorsa, Maliye Bakanlığı, vergi alacağını emniyet altına almak amacıyla, vergiye tabi işleme taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.


Buna göre, Şirketiniz tarafından X’den alınan reklam hizmetinden Türkiye'de yararlanıldığından bu hizmet KDV'ye tabidir. Eğer, X’in Türkiye'de iş yeri, kanuni merkezi veya iş merkezi yok ise, hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak KDV’nin, Şirketiniz tarafından 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilip, ödenmesi gerekir.


X’in Türkiye'de iş yeri, kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunması halinde, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, X tarafından düzenlenen faturada gösterilir ve X tarafından 1 no’lu KDV beyannamesi ile ödenir.

Soru 2: İnternet üzerinden satış yapmayı ve firmalar arasında aracılık hizmeti sunmayı planlıyoruz. Bu hizmet karşılığında komisyon geliri elde edeceğiz. Katma değer vergisi (KDV) oranı ve belge düzenimiz ne şekilde olmalı? (Temmuz 2011)

Yanıt 2: İnternet platformu üzerinden satışa aracılık hizmetleri karşılığında, hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ürünlerinin satışına aracılık ettiğiniz kişiler adına fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Sunulan bu hizmet %18 oranında KDV’ye tabidir.


KDV oranları, I no’lu listede yer alan mal/hizmetler için %1, II no’lu listede yer alan mal/hizmetler için %8 ve bu listelerde yer almayan işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.


Aynı platform üzerinden kendi ürünlerinizi satmanız halinde ise bu satışlar için teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yukarıda belirtilen KDV oranlarını dikkate alarak fatura düzenlemeniz gerekmektedir.


Soru 3: Elektronik ticaret kapsamındaki satışlarımız için başka bir firmaya fatura düzenleme yetkisi ve belirlediğimiz bir kişiye bu faturaları imzalaması için vekalet verebilir miyiz? (Mart 2012)

Yanıt 3: Faturalarınızın şirketinizin yetkilileri veya şirketiniz namına imzaya yetkili kılınmış kişi/kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Elektronik ticaret kapsamında yapmayı planladığınız satışlarınıza ilişkin faturaların başka bir firma tarafından düzenlenmesi mümkün değildir.

Benim daha farklı sorularım var, belki onlara da yanıt verilmiştir diyorsanız www.gib.gov.tr Anasayfa’dan “Özelge Sistemi”ni tıklamanız, açılan sayfadan “Özelge Arama” bölümüne gelerek herhangi bir arama motoru benzeri arama yapmanız yeterli olacaktır.

16 views0 comments

Recent Posts

See All