• Startera Consulting

E-Ticarete yeni KDV2017’nin son haftasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tartışmaya açılan KDV taslağı, elektronik ticarete yeni bir KDV mükellefiyeti ve beyanname yükümlülüğü getirecek gibi görünüyor.


Teknolojik gelişmelere paralel e-ticaret sektörü de hızla büyürken, sektörün güvenilirliği ve şeffaflığı ve tabii ki vergisel düzenlemeleri boyutunda yeni gelişmelerin olmaması şaşırtıcı olurdu. Uzunca bir zamandır günde en az 4-5 tane uyarı bildirimi aldığımız internetten kredi kartıyla alışveriş için onay koşulu, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) gibi şeffaflığı arttırıcı düzenlemelerin yanı sıra haksız rekabeti önlemeyi hedefleyen KDV taslağı da bir anda gündeme dahil oldu.


Taslak tebliğ kısaca şunu diyor; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV'nin beyanı ve ödemesi, bu hizmetleri sunanlar tarafından “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” oluşturularak yapılacaktır.


Biraz daha bölerek bakarsak;


1. İki taraf var. Biri Türkiye’de yerleşik olmayan ve elektronik hizmet sunan taraf, diğeri bu hizmetleri alan ve KDV beyan yükümlülüğü olmayan gerçek kişiler. Elektronik hizmeti alan ve KDV mükellefiyeti olan şirketler konunun dışında.

2. Elektronik ortamda sunulan hizmetten kasıt; internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan hizmetler. Yeni düzenlemede sayılan başlıcaları şu şekilde:

a) Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma, web sitesine/sayfasına ilişkin verilen diğer hizmetler

b) Bilgisayar yazılım ve donanımlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri

c) Erişimi, indirilmesi ve güncellenmesi dahil, yazılımlar ve tüm dijitalleştirilmiş ürünlerin satışı.

d) Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler (Alıcı ve satıcının internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından mal ve hizmetlerin satışına ilişkin verilen her türlü hizmetler, internet servis paketleri)

e) Bilgisayar, mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun, siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğer tüm uygulamalar ve uygulama içi satın almalar

f) Uzaktan eğitim hizmetleri

g) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri


Bir tarafında KDV sorumlusu olmayan gerçek kişilerin bulunduğu bu işlemlere ilişkin veri akışı nasıl sağlanacak diyorsanız, taslak düzenleme “Bilgi Verme Zorunluluğu”nu ödemeye aracılık eden bankalar ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarına vermiş durumda. Bu kurumlar, Türkiye’de yerleşik olmayan ve elektronik hizmet sunanlara yapılan ödemeleri üçer aylık dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmek zorundalar.

6 views0 comments

Recent Posts

See All