• Startera Consulting

Kasa eksiği, ortaklardan alacaklar ve yeni kanun tasarısı30 Nisan’da meclise sunulan yasa tasarısı, vergi borçlarının yapılandırılmasından imar affına kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Tasarının başlıklarından biri de kasa eksikleri ve ortaklardan alacakları içeren “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”.


Öncelikle, düzeltmeden bahsediyorsak, yanlış bir şeyler olmuş demektir:

1- Gerçek durumda işletmemizde olan ama kayıtlarda görünmeyen varlıklarımız olabilir,
2- Kayıtlarda var olan ancak gerçek dünyada işletmemizde olmayan varlıklarımız olabilir.

Teknik detaylara girmeden şunu diyebiliriz ki, her iki durum da çeşitli vergi türleri açısından devleti zarara uğratır nitelikte. Bu nedenle, yeni yasa ile alacaklı (devlet), hem borçluya (şirket) bazı kolaylıklar sunup, kaybettiği vergiyi almaya çalışıyor hem de bu kayıt hatalarını düzeltme fırsatı tanıyor.


Kayıtlarda var, gerçekte yok olan varlıklara özellikle yeni kurulmuş, kısıtlı maddi imkanlar ile bir şeyler ortaya koymaya çalışan şirketlerde sıkça rastlıyoruz. Kasa eksiği ve ortaklardan alacaklar olarak karşımıza çıkan bu durum, bazen ödemelere dayanak olacak belgelerin bulunamamasından bazen de vergiden kaç(ın)mak amacıyla belgeye dayanmayan işlemlerin yapılmasından kaynaklanıyor. Kasadan ortağa günlük ihtiyaçları için aktarılan tutarlar, karşılığında fatura alın(a)mayan çeşitli ödemeler üst üste biriktiğinde kayıtların iddia ettiği kasa bakiyesinden çok farklı bir miktar ile karşılaşıyoruz. Bazen de şirketin, ortağından alacağı gibi görünen ancak hiçbir zaman ödenmeyeceğini bildiğimiz tutarları kayıtlarımızda taşımak zorunda kalıyoruz. Bu durum, yeni yatırım alınması, şirket birleşmesi gibi kayıtların toparlanmasını gerektiren önemli dönüm noktalarına kadar sürebiliyor ve o tarihte vergisel maliyetine katlanarak bu düzeltmeleri yapmak zorunda kalıyoruz.


Yeni tasarı ise -yasalaştığında- kayıtları gerçek tutarlara dönüştürme fırsatı tanıyor. Aşağıdaki tabloların ilkinde belgesi olmadığından gidere dönüşemeyen ancak gerçek

giderler olan harcamaların yarattığı vergi yükünü, ikincisinde ise yasanın sunduğu imkanı kullanmanın maliyeti ve net faydasını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz:Ancak, belirtmek gerekir ki her şirketin kayıtları kendine özgü pek çok detay barındırır. Dolayısı ile düzeltme gerektirdiğini düşündüğünüz kayıtlarınız var ise mali müşavirinizle görüşmenizi ve şirketiniz için geçerli olan durumu analiz etmenizi öneririz.
15 views0 comments

Recent Posts

See All