• Startera Consulting

Kolay ve daha az maliyetli şirket kuruluşu…Yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören kanun tasarısı 6 Şubat’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarının amaçlarından bazıları:

· Yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması,

· Ar-Ge'ye yönelik teşviklerin gözden geçirilmesi,

· Uluslararası yatırımların teşvik edilmesi,

· Muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumu bildirgesinin birleştirilmesi,

· Şirket kuruluş ve şube açılış işlemlerindeki maliyetlerin azaltılmasıydı.

Şirket kuruluş işlemlerine ilişkin taslak maddeler, kuruluş esnasında yaşadığımız noter, ticaret sicil müdürlüğü, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu koşuşturmacasına son verecek ve özellikle ilk şirket kuruluşunu sonuçlandırmadan “vazgeçelim bari biz bu işten” noktasına gelen girişimcileri rahatlatacak nitelikte:


1- Ticaret sicil memurluklarınca tescil işlemlerinde, başvuru evrakları vergi dairesine yazılı ya da elektronik ortamda gönderilebilecek.


2- Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.


3- Şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.


4- Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verebilecek.


5- Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kalkacak.


6- Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, yetkilendirilmiş personel huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek.

7- Şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde yeni türe ilişkin sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması şartı aranmayacak. Tür değiştirmede yönetim organınca hazırlanan tür değiştirme planı dışında, yeni türün genel kurulun onayına sunulması öngörülüyor.


Meraklısına tam kanun tasarısının tamamı için link: https://goo.gl/CrK8iQ

77 views0 comments

Recent Posts

See All