• Startera Consulting

Paradise Belgeleri ve Vergi Cennetleri


Dün haber bültenlerinde kendine üst sıralarda yer bulan Paradise Belgeleri, etkisi bazı ülkelerde halen devam etmekte olan ve Panamalı Hukuk firması Mossack Fonseca’dan sızanlardan yaklaşık 1,5 yıl sonra ortalığa saçıldı. 70 yıla yaklaşan bir zaman aralığını kapsayan 13,5 milyon belgeden oluşan bu dev sızıntıdan geçen yıl olduğu gibi ultra zenginler, siyasetçiler, dev şirketler ve yine “daha az vergiye maruz kalma” amaçlı organizasyonlar çıktı.


Bu haber yayınlandığında, girişimcilik dünyasında da oldukça gelişmiş olan vergiden kaçınma güdüsüyle bizlere yöneltilen “şirketimizi vergi cennetlerinden birinde kursak mı?”, “vergi cennetlerinden birinde de bir şirketimiz olsa, avantajımız ne olur?”, “Malta mı BVI mı?” soruları aklıma geldi.


Öncelikle “Vergi Cenneti” kavramı ne için kullanılıyor ve türleri neler diye bakacak olursak; vergi cenneti ya çok düşük vergi oranları uygulayan ya da hiç vergi uygulamayan devletler için kullanılan bir terim 1. Üretici vergi cennetleri ve geleneksel vergi cennetleri diye iki türü var. Üretici vergi cenneti ülkelerde üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlere çok düşük oranda vergi uygulanır. Bu ülkelerin amacı fiziksel yatırım ve ekonomik faaliyetleri ülkelerine çekmektir. İrlanda ve Belçika en bilinen örnekleridir. Geleneksel vergi cennetleri ise vergiden kaçınma veya vergi kaçırma amacı olan birey ve kurumlara ücreti karşılığında istedikleri ortamı sağlarlar. Birinci gruptaki ülkelerin aksine bu gruptaki ülkeler dolaylı sermayeyi ülkelerine çekerek yaşamlarını sürdürüyorlar.


Diğer yandan vergi cennetlerine karşı tepki, ortaya çıkan bu sansasyonel bilgilerin öncesinden beridir devam ediyor. Bunun temel nedeni vergi cennetlerindeki uygulamaların ülkeler arasındaki vergi rekabetini bozuyor olması. Rakamsal ifadesi ile dünya ticaretinin kağıt üstünde de olsa bu merkezlerde gerçekleşmesine rağmen vergi cennetlerinin dünya gayrisafi yurt içi hasılasına katkısı sadece %3 seviyesinde [2].


“Eğer yasal olarak vergi cennetlerinde şirketleşme imkanım varsa, çok vergi ödemek yerine tabi ki bu yöntemi tercih ederim, vergi rekabetinin bozulması ve doğuracağı sonuçlar devletlerin düşüneceği iş” diyecek olabilirsiniz. Ancak, girişimlerin kendi açılarından da dikkat etmeleri gereken bazı noktalar olduğunu unutmamaları gerekir:

Vergi cennetlerinde şirket kurarken fayda-maliyet analizinin doğru yapılması (şirket kuruluş maliyeti, bu ülkelerde kağıt üzerinde de olsa bulundurulması gereken yetkililerin gerekliliği, gelir ve kurumlar vergisi dışında farklı vergi türlerindeki durumları, şirketinizi kapatıp ülkeden çıkmak istediğinizde karşılaşacaklarınız gibi),
Türk vergi sisteminin bu ülkeler karşısındaki uygulamaları (vergi cennetlerine yapılan ödemelere stopaj uygulaması, bu ülkelerden gelen ödemelerin radara takılması riski vb.),
Şirketinizin orta-uzun vadeli stratejik planları ile uyumlu tercihlerin yapılması,
Konunun uzmanları ile çok yönlü çalışılması

Liste daha alt başlıklarla detaylandırılıp, uzatılabilir. Ancak önemli olan girişimlerin sadece günü kurtarma amacıyla ve kulaktan dolma bilgiler ile böylesi ciddi kararları almamaları olacaktır.


1 Camlıca, Mustafa, “Uluslararası Vergi!en Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Antlaşmalarının İstismarı", Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1996, Sayı 93, s. 95

2 Coşku Can Aktan, İsmail Y. Vural, “Vergi Rekabeti”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı.22, Ocak-Haziran 2004, s. 5

7 views0 comments

Recent Posts

See All