• Startera Consulting

Türkiye’de ürettim, uygulama marketinde sattım… Peki ya vergisi? - I
Yazının başlığındaki soru, ticaretin sınırlarının belli olmadığı dünyamızda sıkça akla gelen sorulardan. Zira verginin sınırları var ve bir ürün veya hizmet bir platform üzerinden değişik ülkelere sunuluyorsa/satılıyorsa verginin hangi ülke tarafından alınacağı ya da farklı ülkelerle iş yaparken herhangi bir indirimin söz konusu olup olmadığı kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu nedenle yazımızda “Mobil cihazlar için Türkiye'de üretilen ve geliştirilen yazılımın yurt dışındaki uygulama marketlerinde satışında vergisel açıdan nelerle karşılaşıyoruz? sorusuna bakalım istedik.


Bir şirket kuralım ve faaliyeti ile gelir modelini şöyle hayal edelim: Mobil cihazlar için Türkiye'de uygulama programları üretiyoruz veya geliştiriyoruz. Bunları yurt dışı merkezli uygulama marketlerine gönderiyoruz ve yurt dışındaki firmaların mobil reklam ağı servisleri vasıtasıyla reklamlarının gösterilmesine aracılık ediyoruz. Muhatabımız reklam verenler değil. Yurt dışı reklam ağı servisiyle muhatap oluyoruz ve reklamların kullanıcılar tarafından tıklanması neticesinde kazanç elde ediyoruz. Ayrıca üretilen programlar, uygulama marketi üzerinden indirme başına ücretli şekilde satılıyorsa buradan da kazanç elde ediliyoruz.


Sorumuz şu: Bu yapılan satış yurt içinde elde ettiğimiz gelir mi yoksa yurt dışından elde ettiğimiz gelir mi ve vergisel açıdan durumu nedir?

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından hayali şirketimizin bu faaliyetleri hizmet ihracı kapsamına girer ve elde ettiği kazancının %50’sini indirim olarak dikkate alabilir. Yani bu hizmetlerinden elde ettiği kazancının yarısı için vergi öder. Ancak bazı şartları yerine getirmek kaydı ile:

- Gelirin mutlaka mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden oluşması gerekir.

- Hayali şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında yazılım hizmeti sunulmasının bulunması,

- Hizmetin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara sunulması,

- Hizmet faturasının yurt dışı yerleşik kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

- Türkiye'den verilen yazılım hizmetinden yurt dışında yararlanılması.


Hayali şirketimiz bu şartları yerine getirdi ise, ikinci bir soru gündeme gelir. Hasılatın tespiti kolay da, bu faaliyetimiz için yüklendiğimiz giderler/katlandığımız maliyetler nelerdir? Çünkü amacımız bu maliyetleri düşerek, net kazancımızı tespit etmek ve bu kazancın %50’sini vergi hesabına dahil etmemek. Eğer bu hizmete özgü gider ve maliyet unsurlarımızı ayrıca takip ediyorsak işimiz kolay, ama başka faaliyetlerimiz de varsa ve bazı giderler/maliyetler ortak ise işler biraz karışıyor. Amortismanlar, geçmiş yıl zararları gibi teknik konuların devreye girmesi ile bir uzmana danışmak, fikir almak mecburiyeti doğabilir. Ancak mantık olarak, ulaşmamız gereken rakam, bu hizmeti sunmaktan doğan net kazancımız.


Aslında bu ve benzeri sorularda her olay kendi içinde değerlendirilmeli. Farklı detaylar bizi farklı sonuçlara ulaştıracak bilgileri içerebilir. Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi bazı ön koşullar ve bunların sağlandığının ispatı ya da ispat edilememesi, tamamen değişik sonuçlar doğurabilir.


Not: Yukarıda kurduğumuz hayali şirket ve soru aslında bir özelgeden alındı 😊 Ulaşmak için http://www.gib.gov.tr/node/95918

10 views0 comments

Recent Posts

See All