• Startera Consulting

Türkiye'de ürettim, uygulama marketinde sattım... Peki ya vergisi? - II


İlk yazımızda ( https://goo.gl/dqijKq ) Kurumlar Vergisi açısından durumunu incelediğimiz hayali şirketimizin faaliyetleri ve gelir modeli kısaca şöyle idi: Mobil cihazlar için Türkiye'de uygulama üretiyor, bunları yurt dışı merkezli uygulama marketlerine gönderiyor ve yurtdışındaki firmaların mobil reklam ağı servisleri vasıtasıyla reklamlarının gösterilmesine aracılık ediyorduk. Hem reklamların kullanıcılar tarafından tıklanması neticesinde, hem de indirme başına kazanç elde ediyorduk.


Kurumlar Vergisi açısından hayali şirketimizin yaptığının aslında bir hizmet ihracı olduğu, faaliyet konusunun yazılım olması sebebiyle, bu faaliyetinden elde ettiği gelirin %50’sinin KV hesaplamasında indirim yapılabileceği yani bu faaliyetten elde ettiği kazancının yarısının vergilendirileceğini, diğer yarısı üzerinden hiç vergi vermeyeceğini yazmıştık.


Peki, sunulan bu hizmetlerin KDV’si ne olacak?

İhracat teslimleri ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisnadır. Ancak, 1- Hizmet, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış ise, 2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş ise, 3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmiş ise ve 4- Hizmetten yurt dışında faydalanılmış ise bu hizmet yurt dışındaki müşterilere verilmiş olur. Eğer hayali şirketimiz tarafından yurt dışı merkezli uygulama marketlerinde sunulan hizmet yukarıda sayılan şartları birlikte taşıyorsa, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve KDV’den istisna edilebilecektir. Ayrıca, istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi de talep edilebilir. Yüklenilen vergilerden kasıt katlanılan gider ve maliyetler için şirketin ödediği KDV’dir (Örneğin, kırtasiye aldım, internet aboneliğim var, cep telefonu faturam var vb.). Alışlarımızda KDV ödedik ancak satışlarımızda KDV yok. Rakamların anlamlı seviyelere gelmesi ve gerekli dokümantasyonun sağlanması ile yüklenilen bu KDV’nin iadesi de mümkün olacaktır. Not: Yukarıda kurduğumuz hayali şirket ve soru aslında bir özelgeden alındı 😊 Ulaşmak için http://www.gib.gov.tr/node/95918

4 views0 comments

Recent Posts

See All