• Startera Consulting

Vergi dairesine sorsak? Ama nasıl?


Bir önceki yazımda e-ticaret işiyle ilgilenen şirketlerin vergi ile ilgili sorularına aldıkları yanıtların bazılarını incelemiştim. Böylece “Özelge (Mukteza)” kavramına hafif bir giriş yapmış, detayları takip eden yazıya bırakmıştım. Bu yazıda soru-cevap şeklinde detaylara iniyoruz:


1- Özelge (Mukteza) nedir?

Özelge (Mukteza), mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları bakımından açık bulmadıkları ve işlerinde duraksama yaratan konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama istemeleri üzerine, bu makamlarca konuyla ilgili verilen yazılı açıklamalardır.


Türkçe isminden daha net anlaşıldığı üzere, yaşadığınız kafa karışıklığına karşılık vergi idaresinin sorunuza özel verdiği yanıttır diyebiliriz.


2- Soruyu kime soruyoruz?

Soruyu “Vergi Dairesi Başkanlıkları”na ya da Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde “Defterdarlık”lara soruyoruz. Mükellefin kendisi, vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yasal temsilci ve vekilleri özelge talebinde bulunabiliyor. Bizim yurt içinde ikametgah veya kanuni merkezimiz yok derseniz de Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları'ndan herhangi birine başvurmanız gerekiyor.


3- Soruyu nasıl soracağız?

Sorumuzu mutlaka “Özelge Talep Formu” ile iletmemiz gerekiyor. Forma Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ulaşılabilir (http://www.gib.gov.tr/ozelge-sistemi/ozelge-talep-formu).


4- Cevap talebimiz reddedilir mi?

Eğer, başkalarının vergi durumlarına ait bilgi ve açıklama talep ettiyseniz, somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin açıklama talep ettiyseniz veya sizden ilave belge/bilgi istendi ve bunları zamanında vermediyseniz sorumuzun muhatabı olan idare, cevap vermeyi reddedebilir.

Ayrıca, yargıya intikal ettirilmiş olaylara ilişkin özelge talebi, vergi incelemesi sürecinde iken incelemeye konu olan işlemle ilgili özelge talebi ve kanunların Maliye Bakanlığı’na yetki verdiği konularla ilgili sorularımıza istediğimiz cevaplar reddedilir.


5- Aldığımız cevap (özelge) ne zaman geçersiz olur?

Sorumuz ile olayın gerçeği arasında fark olduğunun anlaşılması durumunda ya da doldurduğumuz Özelge Talep Formu ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda, kısacası yanıltıcı beyanda bulunmuş isek ve durum ortaya çıkarılmış ise, verilmiş olan özelge geçersiz olacaktır.

Ayrıca, verilen özelgeler, özelgenin talep edildiği dönemde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde geçerlidir.


5. soruda açıklamaya çalıştığım üzere aldığımız yazılı cevabı geçersiz kılacak bir durum söz konusu değilken, yetkili makam bize yanlış bilgi verdi ise, bu cevaba göre hareket etmiş olmamızdan ötürü, yaptığımız uygulama ceza kesilmesini gerektirse dahi ceza kesilmez.


Hizmetlerin ve işlemlerin eski zamanlardan ciddi farklılıklar göstermeye başladığı günümüz dünyasında, kafa karışıklığına sebebiyet veren konularda vergi idaresine danışmak ve aldığımız cevaba uygun hareket etmek, içimizi rahatlatacaktır.


Yargıya yansımış ya da inceleme altında olan konuları dışarıda tutmak, formu eksiksiz doldurmak, sorumuzu destekleyici ekleri ihmal etmemek, olayı yanıltıcı ya da yönlendirici şekilde açıklamamak şartıyla bir bilene danışmak faydalı bir alternatif olabilir.

11 views0 comments

Recent Posts

See All