• Startera Consulting

"Vergiye Uyumlu Mükellef" kimdir? Uyumlu olmanın faydası var mıdır?


Sık sık gündeme gelen vergi afları, vergilerini zamanında ödemeyenlerin affedildiği, tüm yükümlülüklerini harfiyen yerine getirenlere ise teşekkür edilmediği bir ortam yarattığından, düzgün mükellefler tarafından -haklı olarak- şikâyet sebebi oluyordu.


Ancak, 01.01.2018’den itibaren uygulamaya giren %5’lik indirim ile vergisel sorumluluklarını yerine getiren mükelleflere bir tür teşekkür ediliyor ya da ayrıcalık tanınıyor diyebiliriz. Bu ayrıcalıktan faydalanmak içinse “Vergiye Uyumlu Mükellef” kategorisine girmiş olmak gerekiyor.


Vergiye Uyumlu Mükellef kimdir?


* İndirimin hesaplanacağı yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait (2017, 2016 ve 2015 gibi) vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve vergilerini kanuni süresinde ödemiş olanlar,


* 2017, 2016 ve 2015 yılları içerisinde hakkında vergi idaresince yapılan bir incelemeye dayalı vergi hesaplamasına maruz kalmamış olanlar,


* Vergi cezaları dâhil 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayanlar,


* Vergi indiriminin hesaplanacağı yıl ile önceki dört yılda vergi kaçakçılığı fiillerini işlememiş olanlar


Yukarıdaki şartları sağlayan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ve kurumlar vergisi mükellefleri bu indirimden yararlanabilecekler.


Şartların ilk 3 maddesine örnekleri ile bakalım:

Örnek 1: ABC A.Ş.’nin 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 24.000 TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. ABC A.Ş., 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini süresi içerisinde vermiş ve vergilerini de süresi içerisinde ödemiştir. ABC A.Ş., ayrıca, Mayıs 2017’de Aralık 2015 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla beyanname vermiş ve vergisini süresi içinde ödemiştir. ABC A.Ş.’nin, KDV’ne ilişkin pişmanlıkla beyanname vermiş olması, vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmez.


Örnek 2: XYZ Ltd. Şti., 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyannamelerini süresi içerisinde vermiş ve vergilerini süresi içerisinde ödemiştir. XYZ Ltd. Şti. adına Ağustos 2014 dönemi için KDV yönünden vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve 12.000 TL ek KDV hesaplanmıştır. Ancak, XYZ Ltd. Şti. vergi idaresine karşı dava açmış ve 13 Nisan 2018 tarihi itibarıyla mahkemece 12.000 TL KDV hesaplaması kaldırılmıştır. 13 Nisan 2018, 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinden önce olduğu için vergi indiriminden yararlanılabilir. Nisan 2018’den sonra kesinleşme olsaydı, 2017 indirim hakkı ortadan kalkacaktı ancak 2018 yılı için indirimden yararlanma hakkı devam edecekti.


Örnek 3: OMG A.Ş. 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyannamelerini süresi içerisinde vermiş ve vergilerini de süresi içerisinde ödemiştir. Ancak, 2.000 TL özel usulsüzlük cezası borcu bulunan OMG A.Ş., vergi indiriminden yararlanamayacaktır.

4 views0 comments

Recent Posts

See All