• Startera Consulting

Yazılımcılar da sanayiciden sayılıyor. Sanayi sicil belgesi için son tarih 01.07.2018 !1 Temmuz 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 nolu kanunun (“Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”) 3. maddesi Sanayi Sicili Kanunu’nda yer alan “sanayi işleri” ve “sanayici” tanımlarına ekler yaptı.

Yeni kanunun 3. maddesine göre “bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler” de artık “sanayici” sayılmakta.

Hal böyle iken; birkaç soru-cevap seti oluşturalım:


1- Kanun neyi amaçlıyor yani bir yazılım üreticisi “sanayici” olursa ne olur?

Yazılım, bu kanun öncesinde hizmet sektörü içerisinde değerlendiriliyordu. Bu nedenle de sanayi üreticilerine verilen desteklerden yararlanmak söz konusu değildi. Yazılım şirketlerinin de bu desteklerden faydalanması ve nihayetinde yazılım ihracatımızın artması ve ithalatımızın azalması esas amaç gibi görünüyor. Bu amaca ulaşırken, sanayici sayılan yazılım şirketlerini bekleyen avantajlar:


i. Organize sanayi bölgelerinde yer alabilmek, bu bölgelerde sağlanan indirimlerden faydalanabilmek,

ii. En az %51 oranında yerli olarak geliştirdikleri ürünlerine yerli malı belgesi almak suretiyle, kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı sağlayabilmek,

iii. Elektrik tüketimlerini, normal ticarethane fiyatına göre daha ucuz olan sanayi abonesi tarifesinden ödeyebilmek,

iv. Yaptıkları ihracatlarda KDV ödememek,

v. Eximbank kredilerinden yararlanabilmek


2- Artık “sanayici” sayılıyorsam ne yapmam lazım?

Kayıt işlemleri, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Elektronik ortamda başvurular tamamlanarak aktivasyon işlemlerinin başlamasından sonra işletmenizin boyutuna göre istenen evraklar ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.


3- İşletmem, “Mikro İşletme” grubunda, ne yapmalıyız?

Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 1.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler

Eğer yazılım üreticisi bir mikro işletme iseniz, elektronik başvurunun tamamlanmasının ardından aşağıdaki belgeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine teslim etmeniz gerekiyor.

1. Dilekçe (Word formatında sisteme yüklenecek)

2. Kapasite Raporu veya Kapasite Raporu yerine geçen sistem üzerinden girilmiş “Firma Beyanı Çıktısı”

3. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

4. İmza sirküleri (Şahıs şirketi ise imza beyannamesi)

5. Mikro işletme olunduğuna dair beyanname,

6. Bir önceki yılın mali bilançosu,

7. Son ayın SGK hizmet listesi


4- İşletmem, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme” grubunda, ne yapmalıyız?

Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 5.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler,

Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler


Bu durumda yine elektronik başvurunun tamamlanmasının ardından aşağıdaki belgeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine teslim etmeniz gerekiyor.

1. Dilekçe (Word formatında sisteme yüklenecek)

2. Kapasite raporu

3. Sanayi sicil beyannamesi (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden doldurulacaktır.)

4. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

5. Firma yetkilisinin imza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi)

5- İşletmem bir “Şahıs İşletmesi”, ben ne yapmalıyım?

İşletmenin bir şahıs işletmesi olması, herhangi bir muafiyet yaratmıyor. Önemli olan, işletmenin NACE koduna göre “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletme” olup olmadığı. Sadece evraklarda bazı farklılıklar olacaktır (imza sirküleri yerine imza beyannamesi gibi).


6- “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletme” olup olmadığım nasıl anlaşılacak?

Burada her işletmenin kuruluşu sırasında aldığı NACE kodu devreye giriyor. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işletmelere altı haneli bir kod verilir ve bu kod ile faaliyet alanlarının tehlike sınıfını belirlenmiş olur.

Eğer işletmenizin NACE kodu 62.01 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.) ise 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmanız gerekiyor.

Doğru NACE kodu, bu tarz yükümlülüklere tabi olup olmama konusunda önem taşıyor. NACE kodunuzu kontrol etmenizi (Şirketin vergi levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod, NACE kodudur) ve vergi sistemi ile SGK kayıtlarındaki NACE kodunuz uyuşmuyorsa ya da şirket için belirlediğiniz NACE kodu iş kolunuzla ilgisiz ise TOBB’a başvurarak NACE kodu düzeltme talebinde bulunmanızı öneririz.


7- Yükümlülüğümü yerine getirme sürem ne kadar?

Yukarıdaki başvuruları yerine getirmek için son tarih 1 Temmuz 2018. Kanuna eklenen 3. madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirilmiş durumda.


8- Sanayi Siciline kayıt olmazsam ne olur?

Kapsama girmekle beraber, Sanayi Sicil Belgesi olmadığı tespit edilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu uyarınca 1.046,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.


9- Henüz işletme sahibi değilim ama yazılım alanında faaliyet göstereceğim, ben ne yapmalıyım?

Kuruluşta sanayi işletmesi sayılmak söz konusu olacağından, üretim faaliyetine başlanılan tarihten itibaren 2 ay içerisinde yukarıdaki aşamaları takip ederek sanayi siciline kayıt olmak gerekiyor.


Yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren yasa, neleri gerektiriyor konusunu mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çabalayarak açıklamaya çalıştık. Elektronik ortamda yapılan kayıt oldukça detaylı. Özellikle mikro işletmeler için bu formların doldurulması hatırı sayılır zaman ve emek isteyecektir. 2 yıllık vize süresi ve kapasite raporu alma yükümlülüğü de eklendiğinde, işletmelerin takip edilecekler listesine bir kalem daha eklendiği kesin. Umarız ki süreç, yazılım şirketlerinin sanayi şirketlerine sağlanan avantajlardan faydalanması ve yazılım ithalatımızın azalması ile sonuçlanır ve harcanan mesaiye değer.

185 views0 comments

Recent Posts

See All